Loading...

Geriatri Nedir?

Geriatri, ileri yaşlarda koruyucu hekimlik uygulamalarıyla sağlıklı yaşlanmalarını hedefleyen, ayrıca bu yaş grubunun sağlık sorunları (akut ve kronik hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi) sosyal ve fonksiyonel yaşamları, yaşam kaliteleri ile ilgilenen bir bilim dalıdır.

Geriatri Nedir?
Birçok ülkenin yaşlanma konusunda çözüm ihtiyacı hızla artmaktadır. Global olarak yaşlı bakımı turizminde ve yaşlı bakımı ihtiyaçlarının karşılanmasında Türkiye eşsiz dinamiklere sahiptir.

Amacımız giderek yaşlanan nüfusun, hastalıklarla birlikte anılmasını önlemektir.
Geriatri Nedir?