Loading...

İn Vitro Fertilizasyon (IVF)

Bu üremeye yardımcı tedavi türü, haliyle, spermin yumurtaya doğal bir şekilde girmesine izin vermekten ibarettir. Laboratuvar ortamında gerçekleşmesine karşın, işlemin başarılı olmasını sağlamak için mikro manipülasyona gerek yoktur.

Mikroenjeksiyon (ICSI)                             

Bu üremeye yardımcı tedavi tekniği oldukça popülerdir ve doğurganlık tedavisinin yaygın bir formudur. Bu teknik yumurtayı mikro manipülator olarak bilinen bir alet ile döller. Spermi bir laboratuvar ortamında önceden yumurtaya enjekte eder.

Tüp Bebek Tedavisi Kapsamındaki Hizmetler

Testiküler Sperm Ekstraksiyonu (TESE)                 

İki kez gerçekleştirilen sperm analizinde menide sperme rastlanmaması halinde, bu tıp dilinde "Azospermi" olarak adlandırılır, testis dokusundan hareketli sperm elde edilerek çocuk sahibi olma arzusunun yerine getirilmesi denenebilir.

Intrauterin Inseminasyon (IUI)                      

Tüp Bebek tedavisinin yaygın bir türüdür. IUI, yumurta toplanmasını tamamen es geçerek, spermin bir kadının rahmine doğrudan enjekte edilmesi için kullanılır, daha düşük başarı oranı olmasına karşın uygun maliyetli bir tedavidir.

Tüp Bebek Tedavisi Kapsamındaki Hizmetler